Organizacja

 • 13 lutego 2023 10:30

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1065).

Wojewódzki Urząd Pracy obejmuje swoją działalnością teren województwa podkarpackiego.

Wojewódzki Urząd Pracy ma siedzibę w Rzeszowie.

W Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu funkcjonują Oddziały Zamiejscowe.

 

Organizację wewnętrzną regulują:

 

 1. Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ustalony Uchwałą Nr XXI/217/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wydzielenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ze zmianami wynikającymi z Uchwał Nr XLIII/474/02 z dnia 25 marca 2002 roku, Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku, Nr XXV/260/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku, Nr XVI/269/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku, Nr XXVII/482/16 z dnia 26 września 2016 roku oraz Nr LIII/892/18 z dnia 28 maja 2018 r.


 2. Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Zarządzeniem Nr 1/23 z dnia 12 stycznia 2023 r. zatwierdzony Uchwałą Nr 456/9415/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2023 r. (zgodnie z załącznikiem).

 

W skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy wchodzą:

 • Wydział Budżetu i Finansów

 • Wydział ds. Windykacji

 • Wydział Organizacyjny

 • Wydział Administracyjny

 • Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej

 • Wydział Projektów Własnych

 • Wydział Informatyki

 • Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS

 • Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

 • Wydział Rozwoju Kadr EFS

 • Wydział Edukacji EFS

 • Wydział Integracji Społecznej EFS

 • Wydział Kontroli EFS

 • Wydział Rynku Pracy

 • Wydział Informacji Statystycznej i Analiz

 • Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

 • Stanowisko ds. Obronnych, Zarzadzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • Inspektor Ochrony Danych

 • Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

 • Biuro Prawne

 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie

 • Oddział Zamiejscowy w Krośnie

 • Oddział Zamiejscowy w Przemyślu

 • Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu

Szczegółową organizację wewnętrzną, zakresy zadań Komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny.

Przejdź do wpisu

Organizacja

 • 07 listopada 2016 13:34

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015  poz.149 z późn. zm.).

Wojewódzki Urząd Pracy obejmuje swoją działalnością teren województwa podkarpackiego.

Wojewódzki Urząd Pracy ma siedzibę w Rzeszowie.

W Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu funkcjonują Oddziały Zamiejscowe.

 

Organizację wewnętrzną regulują:

 

 1. Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ustalony Uchwałą Nr XXI/217/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wydzielenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ze zmianami wynikającymi z Uchwał Nr XLIII/474/02 z dnia 25 marca 2002 roku, Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku, Nr XXV/260/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku, Nr XVI/269/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku oraz Nr XXVII/482/16 z dnia 26 września 2016 roku.


 2. Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Zarządzeniem Nr 68/16 z dnia 11 października 2016 r. zatwierdzony Uchwałą Nr 227/4592/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 października 2016 r. (zgodnie z załącznikiem).

 

W skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy wchodzą:

 1. Wydział Budżetu i Finansów,

 2. Wydział Organizacyjny,

 3. Wydział Administracyjny,

 4. Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej,

 5. Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS,

 6. Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS,

 7. Wydział Integracji Społecznej EFS,

 8. Wydział Edukacji EFS,

 9. Wydział Kontroli EFS,

 10. Wydział Wdrażania PO WER,

 11. Wydział Rynku Pracy,

 12. Wydział Informacji Statystycznej i Analiz,

 13. Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 14. Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej,

 15. Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,

 16. Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Obrony Cywilnej,

 17. Biuro Prawne,

 18. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,

 19. Oddział Zamiejscowy w Krośnie,

 20. Oddział Zamiejscowy w Przemyślu,

 21. Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

Szczegółową organizację wewnętrzną, zakresy zadań Komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny.

Przejdź do wpisu

Organizacja

 • 13 października 2016 11:45

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015  poz.149 z późn. zm.).

Wojewódzki Urząd Pracy obejmuje swoją działalnością teren województwa podkarpackiego.

Wojewódzki Urząd Pracy ma siedzibę w Rzeszowie.

W Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu funkcjonują Oddziały Zamiejscowe.

 

Organizację wewnętrzną regulują:

 

 1. Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowieustalony Uchwałą Nr XXI/217/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wydzielenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ze zmianami wynikającymi z Uchwał Nr XLIII/474/02 z dnia 25 marca 2002 roku, Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku, Nr XXV/260/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku, Nr XVI/269/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku oraz Nr XXVII/482/16 z dnia 26 września 2016 roku.


 2. Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Zarządzeniem Nr 66/16 z dnia 27 września 2016 r. zatwierdzony Uchwałą Nr 218/4387/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2016 r. (zgodnie z załącznikiem).

 

W skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy wchodzą:

 1. Wydział Budżetu i Finansów,

 2. Wydział Organizacyjny,

 3. Wydział Administracyjny,

 4. Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej,

 5. Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS,

 6. Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS,

 7. Wydział Integracji Społecznej EFS,

 8. Wydział Edukacji EFS,

 9. Wydział Kontroli EFS,

 10. Wydział Wdrażania PO WER,

 11. Wydział Rynku Pracy,

 12. Wydział Informacji Statystycznej i Analiz,

 13. Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 14. Wieloosobowe Stanowisko ds. Wdrażania Rejestru Usług Rozwojowych EFS,

 15. Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej,

 16. Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,

 17. Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Obrony Cywilnej,

 18. Biuro Prawne,

 19. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,

 20. Oddział Zamiejscowy w Krośnie,

 21. Oddział Zamiejscowy w Przemyślu,

 22. Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

Szczegółową organizację wewnętrzną, zakresy zadań Komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny.

Przejdź do wpisu

Organizacja

 • 13 stycznia 2016 14:12

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015  poz.149 z późn. zm.).

Wojewódzki Urząd Pracy obejmuje swoją działalnością teren województwa podkarpackiego.

 Wojewódzki Urząd Pracy ma siedzibę w Rzeszowie.

W Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu funkcjonują Oddziały Zamiejscowe.

 

Organizację wewnętrzną regulują:

 

 1. Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ustalony Uchwałą Nr XXI/217/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wydzielenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ze zmianami wynikającymi z Uchwał Nr XLIII/474/02 z dnia 25 marca 2002 roku, Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku, Nr XXV/260/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku oraz Nr XVI/269/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.


 2. Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Zarządzeniem Nr 35/15 z dnia  30 listopada 2015 r., zatwierdzony Uchwałą Nr 124/2725/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2015 r. (zgodnie z załącznikiem).

 

W skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy wchodzą:

 1. Wydział Budżetu i Finansów,

 2. Wydział Organizacyjny,

 3. Wydział Administracyjny,

 4. Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej,

 5. Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS,

 6. Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS,

 7. Wydział Integracji Społecznej EFS,

 8. Wydział Edukacji EFS,

 9. Wydział Kontroli EFS,

 10. Wydział Wdrażania PO WER,

 11. Wydział Rynku Pracy,

 12. Wydział Informacji Statystycznej i Analiz,

 13. Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 14. Zespół ds. Wdrażania Rejestru Usług Rozwojowych EFS,

 15. Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej,

 16. Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,

 17. Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Obrony Cywilnej,

 18. Biuro Prawne,

 19. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie,

 20. Oddział Zamiejscowy w Krośnie,

 21. Oddział Zamiejscowy w Przemyślu,

 22. Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

 23.  

Szczegółową organizację wewnętrzną, zakresy zadań Komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny.

Przejdź do wpisu

Organizacja

 • 23 czerwca 2015 10:59

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015  poz.149 z późn. zm.).

Wojewódzki Urząd Pracy obejmuje swoją działalnością teren województwa podkarpackiego.

 Wojewódzki Urząd Pracy ma siedzibę w Rzeszowie.

W Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu funkcjonują Oddziały Zamiejscowe.

 

Organizację wewnętrzną regulują:

 

 1. Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ustalony Uchwałą Nr XXI/217/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wydzielenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ze zmianami wynikającymi z Uchwał Nr XLIII/474/02 z dnia 25 marca 2002 roku, Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku, Nr XXV/260/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku oraz Nr XVI/269/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.


 2. Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Zarządzeniem Nr 7/15 z dnia  1 kwietnia 2015 r., zatwierdzony Uchwałą Nr 49/1088/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. (zgodnie z załącznikiem).

 

W skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy wchodzą:

 1. Wydział Budżetu i Finansów,

 2. Wydział Organizacyjny,

 3. Wydział Administracyjny,

 4. Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej,

 5. Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS,

 6. Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS,

 7. Wydział Integracji Społecznej EFS,

 8. Wydział Edukacji EFS,

 9. Wydział Kontroli EFS,

 10. Wydział Wdrażania PO WER,

 11. Wydział Rynku Pracy,

 12. Wydział Informacji Statystycznej i Analiz,

 13. Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 14. Wydział Projektów Własnych,

 15. Zespół ds. Wdrażania Rejestru Usług Rozwojowych EFS,

 16. Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej,

 17. Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,

 18. Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Obronności i Obrony Cywilnej,

 19. Biuro Prawne,

 20. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie,

 21. Oddział Zamiejscowy w Krośnie,

 22. Oddział Zamiejscowy w Przemyślu,

 23. Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu.

 24.  

Szczegółową organizację wewnętrzną, zakresy zadań Komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny.

Przejdź do wpisu

Organizacja

 • 29 lipca 2014 11:46

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Wojewódzki Urząd Pracy obejmuje swoją działalnością teren województwa podkarpackiego.
Wojewódzki Urząd Pracy ma siedzibę w Rzeszowie.
W Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu funkcjonują Oddziały Zamiejscowe, a w Stalowej Woli Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Organizację wewnętrzną regulują:
 1. Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ustalony Uchwałą Nr XXI/217/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wydzielenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ze zmianami wynikającymi z Uchwał Nr XLIII/474/02 z dnia 25 marca 2002 roku, Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku, Nr XXV/260/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku oraz Nr XVI/269/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

   
 2. Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Zarządzeniem Nr 71/11 z dnia 19 grudnia 2011 r., zatwierdzony Uchwałą Nr 101/2353/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2011 r., ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 2/12 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2012 r., zatwierdzonymi Uchwałą Nr 111/2509/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2012 r. oraz Zarządzenia Nr 48/12 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2012 r., zatwierdzonymi Uchwałą Nr 151/3553/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2012 r. oraz Zarządzenia Nr 56/12 z dnia 12 września 2012 r., zatwierdzonymi Uchwałą Nr 169/4006/12 z dnia 18 września 2012 r. oraz Zarządzenia Nr 56/13 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 13 grudnia 2013 r. , zatwierdzonego Uchwałą Nr 301/7323/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Zarządzenia Nr 5/14 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2014 r., zatwierdzonego Uchwałą Nr 313/7507/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2014 r. oraz Zarządzenia Nr 35/14 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 27 maja 2014 r., zatwierdzonego Uchwałą Nr 356/8440/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2014 r. 
   
W skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy wchodzą:
 1. Wydział Rynku Pracy,
   
 2. Wydział Koordynacji PO KL,
   
 3. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej,
   
 4. Wydział Rozwoju Integracji Społecznej,
   
 5. Wydział Rozwoju Kadr Regionu,
   
 6. Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji,
   
 7. Wydział Projektów Własnych,
   
 8. Wydział Kontroli EFS,
   
 9. Wydział Informacji Statystycznej i Analiz,
   
 10. Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
   
 11. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie,
   
 12. Oddział Zamiejscowy w Krośnie,
   
 13. Oddział Zamiejscowy w Przemyślu,
   
 14. Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu,
   
 15. Wydział Organizacyjny,
   
 16. Wydział Administracyjny,
   
 17. Wydział Budżetu i Finansów,
   
 18. Obsługa Prawna,
   
 19. Stanowisko do spraw Promocji i Komunikacji Społecznej,
   
 20. Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego,
   
 21. Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej,
   
 22. Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obronności i obrony cywilnej,
   
 23. Zespół do spraw Programowania Perspektywy Finansowej UE 2014-2020.
   

 

Szczegółową organizację wewnętrzną, zakresy zadań komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny.

 

Przejdź do wpisu

Organizacja

 • 06 marca 2012 11:26

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Wojewódzki Urząd Pracy obejmuje swoją działalnością teren województwa podkarpackiego.
Wojewódzki Urząd Pracy ma siedzibę w Rzeszowie.
W Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu funkcjonują Oddziały Zamiejscowe, a w Stalowej Woli Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Organizację wewnętrzną regulują:
 1. Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ustalony Uchwałą Nr XXI/217/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wydzielenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ze zmianami wynikającymi z Uchwał Nr XLIII/474/02 z dnia 25 marca 2002 roku, Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku, Nr XXV/260/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku oraz Nr XVI/269/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

   
 2. Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Zarządzeniem Nr 71/11 z dnia 19 grudnia 2011 r., zatwierdzony Uchwałą Nr 101/2353/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2011 r., ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 2/12 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2012 r., zatwierdzonymi Uchwałą Nr 111/2509/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2012 r.
   
W skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy wchodzą:
 1. Wydział Rynku Pracy,
   
 2. Wydział Koordynacji PO KL,
   
 3. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej,
   
 4. Wydział Rozwoju Integracji Społecznej,
   
 5. Wydział Rozwoju Kadr Regionu,
   
 6. Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji,
   
 7. Wydział Projektów Własnych,
   
 8. Wydział Kontroli EFS,
   
 9. Wydział Informacji Statystycznej i Analiz,
   
 10. Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
   
 11. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
   
 12. Oddział Zamiejscowy w Krośnie,
   
 13. Oddział Zamiejscowy w Przemyślu,
   
 14. Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu,
   
 15. Wydział Budżetu i Finansów,
   
 16. Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
   
 17. Zespół Radców Prawnych,
   
 18. Zespół do spraw Kadr i Szkoleń,
   
 19. Zespół ds. Wdrożeń i Obsługi Systemów Informatycznych,
   
 20. Zespół do spraw Promocji i Komunikacji Społecznej,
   
 21. Stanowisko do spraw BHP,
   
 22. Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,
   
 23. Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej,
   
 24. Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obronności i obrony cywilnej.
   
Szczegółową organizację wewnętrzną, zakresy zadań komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny.
 

Przejdź do wpisu

Organizacja

 • 03 sierpnia 2011 10:43


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Wojewódzki Urząd Pracy obejmuje swoją działalnością teren województwa podkarpackiego.
Wojewódzki Urząd Pracy ma siedzibę w Rzeszowie.
W Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu funkcjonują Oddziały Zamiejscowe, a w Stalowej Woli Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Organizację wewnętrzną regulują:
 1. Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ustalony Uchwałą Nr XXI/217/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wydzielenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ze zmianami wynikającymi z Uchwał Nr XLIII/474/02 z dnia 25 marca 2002 roku oraz Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku, Nr XXV/260/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku.

   
 2. Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Zarządzeniem Nr 17/09 z dnia 4 marca 2009 roku zatwierdzony Uchwałą Nr 178/3259/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 marca 2009 roku, ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 78/09 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 14 grudnia 2009 roku, zatwierdzonymi Uchwałą Nr 245/4722/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2009 roku oraz Zarządzenia Nr 44/11 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy z dnia 14 lipca 2011 roku, zatwierdzonymi Uchwałą Nr 62/1342/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 lipca 2011 roku.

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie kieruje Dyrektor oraz ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.  Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy dwóch Wicedyrektorów, Głównego Księgowego  i Kierowników komórek organizacyjnych.


W skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy wchodzą:
 1. Wydział Rynku Pracy,

   
 2. Wydział Koordynacji PO KL,

   
 3. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej,

   
 4. Wydział Rozwoju Integracji Społecznej,

   
 5. Wydział Rozwoju Kadr Regionu,

   
 6. Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji,

   
 7. Wydział Kontroli EFS,

   
 8. Wydział Informacji Statystycznej i Analiz,

   
 9. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,

   
 10. Oddział Zamiejscowy w Krośnie,

   
 11. Oddział Zamiejscowy w Przemyślu,

   
 12. Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu,

   
 13. Wydział Budżetu i Finansów,

   
 14. Wydział Organizacyjno-Administracyjny,

   
 15. Zespół Radców Prawnych,

   
 16. Zespół do spraw Kadr i Szkoleń,

   
 17. Zespół ds. Wdrożeń i Obsługi Systemów Informatycznych,

   
 18. Zespół do spraw Promocji i Komunikacji Społecznej,

   
 19. Stanowisko do spraw BHP,

   
 20. Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,

   
 21. Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej,

   
 22. Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, obronności i obrony cywilnej.
   
Szczegółową organizację wewnętrzną, zakresy zadań komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny.
 

 

Przejdź do wpisu

Organizacja

 • 30 września 2008 08:30


Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Wojewódzki Urząd Pracy obejmuje swoją działalnością teren województwa podkarpackiego.
Wojewódzki Urząd Pracy ma siedzibę w Rzeszowie.
W Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu funkcjonują Oddziały Zamiejscowe, a w Stalowej Woli Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Organizację wewnętrzną regulują:
 1. Statut Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ustalony Uchwałą Nr XXI/217/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wydzielenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ze zmianami wynikającymi z Uchwał Nr XLIII/474/02 z dnia 25 marca 2002 r. oraz Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r., Nr XXV/260/04 z dnia 28 czerwca 2004r.

 2. Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Zarządzeniem Nr 15/07 z dnia 9 października 2007 r. zatwierdzony Uchwałą Nr 68/1095/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2007r.

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie kieruje Dyrektor oraz ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.  Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy dwóch Wicedyrektorów, Głównego Księgowego  i Kierowników komórek organizacyjnych.


W skład struktury organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy wchodzą:
 1. Wydział Rynku Pracy,

 2. Wydział Koordynacji PO KL,

 3. Wydział Rozwoju Rynku Pracy i Integracji Społecznej,

 4. Wydział Rozwoju Kadr Regionu,

 5. Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji,

 6. Wydział Kontroli EFS,

 7. Wydział Informacji Statystycznej i Analiz,

 8. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,

 9. Oddział Zamiejscowy w Krośnie,

 10. Oddział Zamiejscowy w Przemyślu,

 11. Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu,

 12. Wydział Organizacyjno-Administracyjny,

 13. Wydział Budżetu i Finansów,

 14. Zespół Radców Prawnych,

 15. Zespół do spraw Kadr i Szkoleń,

 16. Zespół ds. Wdrożeń i Obsługi Systemów Informatycznych,

 17. Stanowisko do spraw BHP,

 18. Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,

 19. Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej,

 20. Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

 21. Kancelaria Tajna.
Szczegółową organizację wewnętrzną, zakresy zadań komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny.

Przejdź do wpisu
Powrót