Kontrole zewnętrzne

  • 17 lutego 2021 08:19


Szczegółowe informacje dotyczące kontroli przeprowadzonych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie uzyskać można w siedzibie urzędu, ul. A. S. Naruszewicza 11 pokój nr 121 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Informacje można uzyskać tylko w takim zakresie w jakim nie spowoduje to zagrożenia dla realizowania celów kontroli, jak również nie dokona naruszenia dóbr osobistych osób, których dotyczy postępowanie kontrolne lub kogo dane zostały ujęte w dokumentach z kontroli.

 

Przejdź do wpisu
Powrót