Ogłoszenie o zamówieniu - WO-ZP.2310.15.2020.IMS

 • 09 października 2020 12:23

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę reklamową w Internecie dotycząca PO WER

 

Pliki do pobrania:

 

Treść ogłoszenia

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - WO-ZP.2310.20.2017

 • 15 grudnia 2017 12:10

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługę dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

 

Pliki do pobrania:

 

Treść ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - WO-ZP.2310.17.2016

 • 23 grudnia 2016 07:23

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę energii cieplnej

 

Pliki do pobrania:

 

Treść ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - WO-ZP.2311.7.2014

 • 20 października 2014 12:55

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę energii cieplnej

 

Pliki do pobrania:

 

Treść ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - OAZ.2310.51.2013

 • 10 grudnia 2013 13:38

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na dostawę energii cieplnej


Pliki do pobrania:


Treść ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - OA.2310.49.2012

 • 23 listopada 2012 13:58

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym


Pliki do pobrania:


Treść ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - OA.2310.51.2012

 • 23 listopada 2012 13:48

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługę publikacji ogłoszeń prasowych


Pliki do pobrania:


Treść ogłoszenia

 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - OA.2310.46.2012

 • 09 listopada 2012 15:07


Ogłoszenie o zamówieniu na usługę kompleksowej organizacji spotkania seminaryjno-konferencyjnego


Pliki do pobrania:


Treść ogłoszenia


SIWZ wraz z załącznikami 

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - OA.2311.6.2012

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - OA.2310.19.2012

 • 09 maja 2012 13:19

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów i urządzeń biurowych, papieru biurowego oraz tonerów do kserokopiarek

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia

SIWZ wraz z załącznikami

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - OA.2310.20.2012

 • 08 maja 2012 12:01

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę w zakresie obsługi cateringowej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - OA.2310.17.2012

 • 19 kwietnia 2012 13:33

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę doradztwa merytorycznego świadczonego podczas procesu przygotowania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego. Analiza potrzeb i barier organów prowadzących w zakresie programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia

SIWZ wraz z załącznikami

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu

 • 30 marca 2012 14:09

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na usługę druku dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - OA.2310.6.2012

 • 10 lutego 2012 11:26

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę w zakresie obsługi cateringowej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - OA.2310.3.2012

 • 08 lutego 2012 14:38

 

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę tonerów i tuszy do drukarek

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia

SIWZ wraz z załącznikami

Zmiana treści SIWZ (03.02.2012 r.)

Zmiana treści SIWZ (08.02.2012 r.)

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - OA.2310.4.2012

 • 27 stycznia 2012 10:19

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej o zasięgu regionalnym dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamówieniu - OA.2310.5.2012

 • 27 stycznia 2012 09:36

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę publikacji artykułów sponsorowanych dotyczących realizacji projektu "Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy" w prasie regionalnej

Pliki do pobrania:

Treść ogłoszenia

SIWZ wraz z załącznikami

Przejdź do wpisu
Powrót