Zapytanie ofertowe WO-ZP.2321.80.2023.PTA

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty WA-AD.2320.7.2023.KWS

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe WO-ZP.2320.748.2023.PTA

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty WA-AD.2320.10.2023.KDY

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe WO-ZP.2321.74.2023.PTA

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty WA-AD.2320.9.2023

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WA-AD.2320.6.2023.KWS

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WA-AD.2320.2.2023.JOL

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2320.11.2023.ASU

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2321.12.2023.ASU

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WA.2320.11.2022.KWS

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.9.2022.JOL

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WO-ZP.2320.12.2022

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2321.68.2022.EBE

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.7.2022.JOL

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WA.2320.6.2022

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2321.57.2022.PTA

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2321.58.2022.EBE

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2320.6.2022.EBE

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.5.2022

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2321.38.2022.EBE

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2320.5.2022.EBE

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.4.2022.PPO

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2321.26.2022.EBE

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.2.2022.TSW

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.11.2021.PPO

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WO-ZP.2320.5.2021.IMS

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WO-ZP.2320.4.2021.IMS

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.10.2021.PPO

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2321.37.2021.EBE

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.9.2021

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2320.2.2021.EBE

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WO-ZP.2320.1.2021.EBE

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.7.2021

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.8.2021

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2321.35.2021.JOL

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.6.2021.PPO

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2321.8.2021.JOL

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.5.2021

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.4.2021.PPO

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.1.2021.JOL

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złozenia oferty - WA.2320.2.2021.PPO

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złozenia oferty - WA.2320.18.2020.PPO

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złozenia oferty - WA.2320.17.2020.PPO

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złozenia oferty - WA.2320.16.2020

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złozenia oferty - WO-ZP.2320.4.2020.EBE

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2321.41.2020.EBE

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.15.2020

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.14.2020

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2321.32.2020.EBE

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WO-ZP.2310.12.2021.EBE

  • 17 września 2021 09:47

  • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu edukacji w Polsce w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
 

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - WO-ZP.2321.30.2019

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.12.2017

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WA.2320.12.2017

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.139.2012

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.31.2012

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.13.2012

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.3.2012

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.95.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.84.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.84.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2110.10.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.79.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.81.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.41.7.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.25.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2110.10.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.3.14.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.3.13.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2231.9.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.3.12.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.74.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.72.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.73.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.3.9.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.3.8.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.3.7.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.3.10.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.3.11.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.3.5.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.41.6.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.41.5.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.41.4.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.41.3.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.41.2.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.54.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.53.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2321.53.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.3.4.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.3.3.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.3.2.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.10.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.9.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.6.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.8.2011

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - OA.2320.7.2011

Przejdź do wpisu
Powrót