Przepisy regulujące działanie Wojewódzkej Rady Rynku Pracy

  • 22 lutego 2019 10:31

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.tj.2018 r. poz.1265, z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy ( Dz.U.2014.630).

Przejdź do wpisu

Wojewódzka Rada Rynku Pracy

  • 21 stycznia 2015 10:10

Przepisy regulujące działanie Wojewódzkej Rady Rynku Pracy

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. N. tj.2013.674 . z późn. zm.)

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy ( Dz. U. 2014.630 ).

  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej ( Dz. U.2013.167 )

 

Przejdź do wpisu

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

  • 11 marca 2009 10:31


Przepisy regulujące działanie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia:

  1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz.415 z 2008 r.z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224. poz.2281 z 2004 r.).

  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

Przejdź do wpisu

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

  • 30 września 2008 08:30

Przepisy regulujące działanie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224. poz. 2281).

Przejdź do wpisu
Powrót