Skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

 • 06 lipca 2010 11:14


Zgodnie z Zarządzeniami Marszałka Województwa Podkarpackiego 12/09 z dnia 27 lutego 2009 r. oraz 26/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. w skład Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia dla Województwa Podkarpackiego wchodzą członkowie następujących struktur organizacyjnych:

 1. Przewodniczący WRZ – Prof. dr hab.  Kitowski  Jerzy  - reprezentujący  Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk
   
 2. Wiceprzewodniczący WRZ –  Piłakowski Andrzej  – reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - Rada Województwa   Podkarpackiego w Rzeszowie

pozostali członkowie Rady:

 1. Baran Krzysztof - Caritas Diecezji Rzeszowskiej
   
 2. Bartman Stanisław - Podkarpacka Izba Rolnicza
   
 3. Buczek Andrzej - Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność”
   
 4. Fedyna Roman - Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie
   
 5. Gemra Stanisław - Konfederacja Pracodawców Polskich
   
 6. Jagusiak Marek - Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju
   
 7. Kąkol Wiesław - Towarzystwo ALTUM
   
 8. Kopacka Maria - Przedstawiciel Wojewody
   
 9. Kozak-Michałowska Anna - Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”
   
 10. Kubas Andrzej - Forum Związków Zawodowych - Zarząd Związków Zawodowych
   
 11. Mazur Władysław - Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie
   
 12. Rozmus Artur - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych
   
 13. Sośnicki Józef - Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”

Przejdź do wpisu

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Przejdź do wpisu
Powrót