Praca w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie

 • 09 grudnia 2019 11:11

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zamieszcza na Biuletynie Informacji Publicznej:

 • ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze, 
 • informacje o wynikach  naboru.

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w WUP powinny zawierać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia.


Kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenia kandydata biorącego udział w procesie rekrutacji

Oświadczenie - Klauzula informacyjna

Przejdź do wpisu

Praca w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie

 • 18 stycznia 2016 07:03

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zamieszcza na Biuletynie Informacji Publicznej:

 • ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze, 
 • informacje o wynikach  naboru.

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w WUP powinny zawierać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia.


Kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Przejdź do wpisu

Praca w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie

 • 31 grudnia 2009 08:31

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zamieszcza na Biuletynie Informacji Publicznej:

 • ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze, 
 • informacje o wynikach  naboru.

Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w WUP powinny zawierać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia.


Kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Przejdź do wpisu

Praca w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie

 • 30 września 2008 08:30


Na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr. 142, poz. 1593 z późn. zm.) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zamieszcza na swojej stronie internetowej:

 • ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze,

 • listy kandydatów spełniających wymagania formalne,

 • informacje o wynikach  naboru.
Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie w WUP powinny zawierać nazwę stanowiska i numer ogłoszenia.


Kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Przejdź do wpisu
Powrót