WO-ZP.2311.3.2022.PTA

 • 09 czerwca 2022 11:57

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim – edycja 2022".

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b5a251ee-a5f5-4483-bfaf-07379207c677
 

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.5.2022.PTA

 • 03 czerwca 2022 11:49

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzętu komputerowego i oprogramowania

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba0accf4-7598-435b-8525-964831c74443

 

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.2.2021.IMS

 • 19 maja 2022 12:24

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowej organizacji szkoleń.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23f5fd86-d1c1-4a8f-8cca-61a6afa769c7

 

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.4.2022.PTA

 • 10 maja 2022 13:12

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/189ef7ef-7c36-4feb-b675-70210fdca5e3

 

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.3.2022.EBE

 • 04 marca 2022 14:03

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Zarządzanie konfliktem interesów w projektach realizowanych w ramach PO WER i RPO”.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0443e430-4ff0-40a6-bcf1-ce5dbd02a7d8

 

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.2.2022.PTA

 • 24 lutego 2022 11:31

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/693240dc-5f36-418b-b117-b0456c7e1f9f
 

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.1.2022.IMS

 • 10 lutego 2022 16:39

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę rozwoju/modyfikacji, utrzymania oraz wsparcia technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f5f5572d-e16f-48d7-8845-e5d20bfb0d8d
 

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.1.2022.IMS

 • 13 stycznia 2022 07:20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania aplikacji multimedialnych VR oraz filmów w technologii 360 stopni wraz z dostawą sprzętu do ich odtwarzania

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e790877a-2ba1-433d-b177-916e5371bdfa

 

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.12.2021.PTA

 • 31 grudnia 2021 08:25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zaprojektowania i wykonania systemu analizy i publikacji danych „Blender danych”.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d71deb06-5692-43bb-9c41-af651c9f9e8d

 

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.16.2021.EBE

 • 08 listopada 2021 12:14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt.„Przeciwdziałanie konfliktowi interesów w kontekście wdrażania funduszy UE oraz praktyczne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych”.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6d601394-9fcd-425b-a5dd-9dc6786e59eb

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.15.2021.EBE

 • 14 października 2021 10:34

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt.„Ekonomia społeczna i solidarna w praktyce”.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d87fafd3-c35b-40ea-8aa3-06d2af2f197b

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.14.2021.EBE

 • 01 października 2021 11:43

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Zasady weryfikacji obowiązku prowadzenia przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów unijnych realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020”.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4ec3855a-ea91-41e4-8351-e39481e5ff7c

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.13.2021.EBE

 • 30 września 2021 12:37

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu edukacji w Polsce w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/60001374-6dfa-470d-8867-7d84c6ee0a81

Przejdź do wpisu

Zaproszenie do złożenia oferty - WO-ZP.2310.12.2021.EBE

 • 20 września 2021 06:46

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu edukacji w Polsce w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
 

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.11.2021.PTA

 • 07 września 2021 11:44

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim – wpływ pandemii COVID-19 – edycja 2021”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89004940-4c34-4481-8e0d-91ce4aa2367c

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.10.2021.EBE

 • 31 sierpnia 2021 08:16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Branża budowlana w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f8233450-814e-4496-ab78-1e97757b9bef

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.9.2021.EBE

 • 31 sierpnia 2021 08:14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Branża chemiczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/363a94a0-80b1-4563-99e0-7e471c3eda7e

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.8.2021.EBE

 • 31 sierpnia 2021 08:10

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Branża spedycyjno-logistyczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/53432563-4518-4364-b8b3-fb9db48f70d5

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.6.2021.PTA

 • 31 sierpnia 2021 08:09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża metalurgiczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2f84cbdd-1fbb-4d3f-bdc5-855afb6b103e

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.5.2021.PTA

 • 31 sierpnia 2021 08:06

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża drzewno - meblarska w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f92d5db2-a200-45d2-8f04-b801f4526aa9

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.7.2021.EBE

 • 31 sierpnia 2021 07:56

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Branża rolna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4d0783f-6dfe-4265-9ca3-90fe33203c26

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.4.2021.PTA

 • 30 sierpnia 2021 12:52

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża elektroniczno - mechatroniczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da9c31ad-7c2d-490e-a2ff-f4fd9304ce49

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.3.2021.PTA

 • 30 sierpnia 2021 11:56

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża mechaniczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/555e68b3-4f30-4318-9fc7-13977296cc9b

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.2.2021.PTA

 • 30 sierpnia 2021 11:54

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża informatyczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/567f1ad2-0418-43c9-b5ee-12b31110dd55

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.11.2021.IMS

 • 12 sierpnia 2021 12:50

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. Kontrola projektu w ramach PO WER i RPO – nieprawidłowości i nadużycia

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0fcd9f63-9750-4205-8e1c-0ef498ee1adb

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.10.2021.EBE

 • 08 lipca 2021 11:54

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych – analiza przepisów, orzecznictwa i problemów interpretacyjnych”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6cfa446b-e231-4412-befa-1847e8c6aa4f

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.9.2021.EBE

 • 17 czerwca 2021 12:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w realizacji projektów unijnych współfinansowanych z PO WER 2014-2020 i RPO 2014-2020”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e866ea9-df00-4b7d-b548-746ee01f4634

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.6.2021.PTA

 • 27 maja 2021 12:09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3198f33f-2f85-4abd-abfb-077488d3d9e6

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.8.2021.IMS

 • 27 maja 2021 12:07

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Praktyczne aspekty stosowania zasady konkurencyjnego ponoszenia wydatków w projektach realizowanych w ramach PO WER i RPO”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ac925800-d466-4603-ac40-9eda140dec1f

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.7.2021.EBE

 • 19 maja 2021 12:21

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Księgowość projektów unijnych oraz kwalifikowalność podatku VAT w projektach realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33243f2b-1ffe-4fcc-9397-fa5fdabf81e6

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.4.2021.EBE

 • 12 maja 2021 13:07

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Korekty finansowe i nieprawidłowości w ramach projektów PO WER i RPO z uwzględnieniem taryfikatora”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/724ada81-b531-4c0a-baa3-177985d7d6d1

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2311.1.2021.IMS

 • 12 maja 2021 13:04

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Aktywność zawodowa osób niepracujących z powodu opieki nad osobami niesamodzielnymi - chęć skorzystania z opieki zewnętrznej nad podopiecznymi"

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/faf18eb7-54af-4ef0-bf8c-f5f2b4ea047b

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.3.2021.PTA

 • 05 maja 2021 10:13

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Końcowe rozliczanie i zamykanie projektów realizowanych w ramach PO WER i RPO WP”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a7b81d0-c8d0-49c8-a559-9a9bc29cb419

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.2.2021.PTA

 • 15 kwietnia 2021 05:48

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2416fc8-de6c-4ad1-882d-f1deb715e46d

 

Przejdź do wpisu

WO-ZP.2310.1.2021.IMS

 • 24 marca 2021 11:45

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Księgowość projektów unijnych oraz kwalifikowalność podatku VAT w projektach realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4d90422d-b02c-4a95-b982-479791eec136

Przejdź do wpisu
Powrót