Rejestry, ewidencje, archiwa

 • 19 lutego 2018 10:13

 

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
 
 1. Rejestr zamówień publicznych,
    
 2. Rejestr ofert pracy zgłoszonych do sieci EURES,
   
 3. Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia,
    
 4. Rejestr Instytucji Szkoleniowych,
   
 5. Rejestr skarg i wniosków.

Informacje z rejestrów i ewidencji udostępniane są na wniosek, z wyjątkiem tych, które zawierają dane prawem chronione, a także tych, które podlegają ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi archiwum zakładowe, z którego zainteresowani mogą uzyskiwać odpisy lub zaświadczenia.

Podania (wnioski) w celu uzyskania odpisu lub zaświadczenia można składać w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w:
 1. Punkt Kancelaryjny na parterze  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
  - ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów,

 2. Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
  - ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, pokój Nr 208,

 3. Oddziałach Zamiejscowych w:
  1. Krośnie - ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno, pokój Nr 31 i 42,

  2. Przemyślu - ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, pokój Nr 203 i 207,

  3. Tarnobrzegu - ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, pokój Nr 305 i 306,
lub pocztą na adres ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów.

 

Przejdź do wpisu

Rejestry, ewidencje, archiwa

 • 01 sierpnia 2011 10:59


 

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 1. Rejestr zamówień publicznych,

    
 2. Rejestr ofert pracy zgłoszonych do sieci EURES,

   
 3. Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia,

    
 4. Rejestr Instytucji Szkoleniowych,

   
 5. Rejestr skarg i wniosków.

Informacje z rejestrów i ewidencji udostępniane są na wniosek, z wyjątkiem tych, które zawierają dane prawem chronione, a także tych, które podlegają ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi archiwum zakładowe, z którego zainteresowani mogą uzyskiwać odpisy lub zaświadczenia.

Podania (wnioski) w celu uzyskania odpisu lub zaświadczenia można składać w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w:
 1. Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,
  pokój Nr 1,
 2. Sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,
  pokój Nr 202,

   
 3. Oddziałach Zamiejscowych w:

  1. Krośnie - ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno, pokój Nr 31,

    
  2. Przemyślu - ul. Katedralna 5, 37-700 Przemyśl, pokój Nr 4,

    
  3. Tarnobrzegu - Pl. Bartosza Głowackiego 34, 39-400 Tarnobrzeg, pokój Nr 7,
lub pocztą na adres ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów.

Przejdź do wpisu
Powrót