Zasady funkcjonowania - tryb działania

 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie kieruje Dyrektor oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.

 

Marszałek Województwa powołuje Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 – letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5 letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.Marszałek odwołuje Dyrektora po uzyskaniu opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Opinia Rady nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu pracy, oraz w przypadku odwołania Dyrektora na jego wniosek.

 

Wicedyrektorów powołuje i odwołuje Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy dwóch Wicedyrektorów, Głównego Księgowego i Kierowników Komórek organizacyjnych. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany Wicedyrektor, Główny Księgowy lub Kierownik Komórki organizacyjnej.

 

Zakres zastępstwa Wicedyrektora obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora, określone w pisemnym upoważnieniu Dyrektora wskazującym zakres podmiotowy i przedmiotowy.Zakres zastępstwa Kierownika Komórki organizacyjnej ustala Dyrektor w formie pisemnego upoważnienia.

 

Dyrektor kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz poleceń służbowych.

 

 


Podmiot publikujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Jacek Ziemba 2015-01-05
Opublikował w BIP: Mariusz Konieczny 2007-11-02 09:34:50
Modyfikował: Mariusz Konieczny 2015-01-07 11:24:23
Liczba wyświetleń: 15307
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-01-07 11:24:23
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2014-07-29 11:04:26 Aktualizacja Mariusz Konieczny Szukaj
2014-07-29 11:02:45 Aktualizacja Mariusz Konieczny Szukaj
        Porównaj