Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego

Mateusz Szpyrka
Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego

tel. sekretariat: (17) 74 32 848
                           (17) 85 09 230
                  fax: (17) 852 44 57

 

Do kompetencji Wicedyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego należą zadania z zakresu:
 1. Planowania i wytyczania kierunków działania podległych Komórek organizacyjnych;
 2. Sprawowania nadzoru nad realizacją zadań przez podległe Komórki organizacyjne;
 3. Określania zakresów czynności dla Kierowników nadzorowanych Komórek organizacyjnych;
 4. Reprezentowania Urzędu na zewnątrz w zakresie powierzonych niniejszym Regulaminem kompetencji oraz udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
 5. Przygotowania koncepcji wdrażania poszczególnych Programów Operacyjnych EFS;
 6. Określania obszarów wsparcia, grup priorytetowych i kierunków realizacji Programów Operacyjnych EFS w oparciu o dostępne analizy, raporty z badań, strategie sektorowe i Strategię Rozwoju Województwa Podkarpackiego;
 7. Przygotowania okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Programów Operacyjnych EFS;
 8. Opracowania rocznej i wieloletniej prognozy wydatków w ramach Programów Operacyjnych EFS;
 9. Prowadzenia ewaluacji Programów Operacyjnych EFS wdrażanych na poziomie regionalnym w zakresie uzgodnionym z IZ;
 10. Prowadzenia działań promocyjnych i komunikacyjnych w zakresie Programów Operacyjnych EFS w zakresie uzgodnionym z IZ;
 11. Organizowania procesu naboru projektów w ramach Programów Operacyjnych EFS;
 12. Dokonywania oceny proponowanych do realizacji projektów w ramach Programów Operacyjnych EFS;
 13. Rozliczania umów z beneficjentami realizującymi projekty w ramach Programów Operacyjnych EFS;
 14. Nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem ciał kolegialnych powołanych w ramach systemów wdrażania Programów Operacyjnych EFS;
 15. Nadzoru w zakresie przypisanych kompetencji nad opracowywaniem i przedkładaniem do zaaprobowania Dyrektorowi, materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik i Zarząd oraz WRRP;
 16. Koordynowania spraw z zakresu podległych Komórek organizacyjnych;
 17. Realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;
 18. Zastępowanie Dyrektora na podstawie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;
 19. Zakres zastępstwa obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora, określone w pisemnym upoważnieniu Dyrektora wskazującym zakres podmiotowy i przedmiotowy.


Podmiot publikujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Dorota Osowska-Wikiera 2015-01-05
Opublikował w BIP: Admin Administrator 2007-02-02 11:49:00
Modyfikował: Mariusz Konieczny 2023-02-13 11:00:52
Liczba wyświetleń: 15063
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-13 11:00:52
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2023-02-13 10:57:41
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2022-07-18 08:20:23
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2022-07-18 08:15:15
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2018-06-11 13:04:57
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2018-04-04 15:23:30
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2015-06-23 12:52:43
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2015-01-07 11:14:38
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
2014-12-01 10:54:40
 • Zmieniono treść dokumentu
Admin Administrator Szukaj
2014-07-29 13:37:09
 • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Konieczny Szukaj
        Porównaj