Status prawny


Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Wojewódzki Urząd Pracy jest jednostką sektora finansów publicznych działającą w formie jednostki budżetowej.
Za prawidłowość gospodarki finansowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie odpowiada Główny Księgowy.

Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Wojewódzki Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie współdziała z Wojewódzką Radą Rynku Pracy w Rzeszowie, organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Podkarpackiego.


Podmiot publikujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wytworzył: Jacek Ziemba 2007-02-03
Opublikował w BIP: Mariusz Konieczny 2007-02-03 14:52:35
Liczba wyświetleń: 7468
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj