Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
 1. Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy. Kadencja trwa 4 lata;

 2. W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez Marszałka Województwa spośród działających na terenie województwa :
  1. wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
  2. wojewódzkich struktur każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Razie Dialogu Społecznego;
  3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy;

 3. Marszałek województwa może powołać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania rady.

 4. Członków Rady powołuje Marszałek Województwa spośród kandydatów zgłoszonych przez właściwe organy i organizacje.

 5. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

 6. Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w szczególności:
  1. ustala przedmiot i termin obrad rady;
  2. przewodniczy obradom rady;
  3. reprezentuje rade w kontaktach z innymi organami i instytucjami;
  4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie;
  5. inicjuje i organizuje prace rady.

 7. Posiedzenia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 8. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie opinii członków rady w trybie obiegowym.

 9. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek co najmniej połowy liczby członków Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy;

 10. Rada wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie:
  1. uchwały,
  2. odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady;

 11. Uchwały w sprawach wymagających opinii rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady rynku pracy. W przypadku równej liczy głosów „za” i „przeciw” decyzję podejmuje przewodniczący rady rynku pracy;

 12. Głosowania są jawne. Na umotywowany wniosek członka rady przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłJacek Ziemba - Kierownik wydziału2019-02-22
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2019-02-22 11:51
Modyfikacja Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2019-02-22 11:53
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów , tel.
(17) 850 92 00
, e-mail: rzwu@praca.gov.pl
Wygenerowano: 18 kwietnia 2021r. 07:52:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.