Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Informacja
dotycząca wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie przez  Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Rzeszowie.

Na podstawie art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn.zm.), w związku  z art. 68  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie opiniuje zasadność kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.
 
W celu ujednolicenia postępowania w sprawie uzyskania powyższej opinii  przygotowana została procedura jej wydawania:
 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosek owydanie opinii przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy  o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie  z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie.
 2. Wniosek jest rozpatrywany - w miarę możliwości na pierwszym, od daty jego złożenia, posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.
  Termin posiedzenia zamieszczany jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce „Aktualności".
 3. Zgodnie z art. 22 ust.5a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przed wydaniem opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie  może zasięgnąć opinii powiatowej rady rynku pracy właściwej miejscowo ze względu na siedzibę szkoły.
 4. Zgodnie z art. 22 ust. 5b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie wydaje opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie po zapoznaniu się z prognozą zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, o której mowa w art. 46b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,  na podstawie analizy złożonych dokumentów, informacji zawartych we wniosku i danych statystycznych przedstawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy  w Rzeszowie.
 5. Zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy opinia o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust. 5 pkt 5, jest wydawana na okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 7b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
 6. W przypadku wydawania opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w ust.5 pkt.5, na podstawie art. 22 ust. 5d Marszałek Województwa  Podkarpackiego zaprasza do udziału w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku  Pracy  w Rzeszowie :
I. przedstawiciela pracodawców, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego, innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, lub sektorowej rady do spraw kompetencji, właściwych dla opiniowanego zawodu;
II. dyrektora szkoły występującego o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie;
III. przedstawiciela organu prowadzącego szkołę, której dyrektor wystąpił o wydane opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie;
IV. przedstawiciela kuratora oświaty;
V. przedstawiciela właściwej miejscowo powiatowej rady rynku pracy ze względu na siedzibę szkoły, która wystąpiła o wydanie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie.
 1. Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Rzeszowie wydaje – w formie uchwały – opinię o zasadności kształcenia  w danym zawodzie.
 2. Opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie może być: pozytywna lub negatywna.
 3. Od opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie odwołanie nie przysługuje.
 4. Nieprawidłowe lub niekompletne wypełnienie złożonego wniosku spowoduje, iż wniosek nie będzie rozpatrywany  do momentu jego uzupełnienia.
Obowiązujący wzór  wniosku o zaopiniowanie zasadności kształcenia w zawodzie
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłKatarzyna Kubis-Ciupińska - Kierownik wydziału2019-11-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-11-08 13:36
Modyfikacja Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-02-25 12:00
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-05-07
Treści
data dodania: 2023-05-23
data dodania: 2023-05-23
data dodania: 2023-05-12
data dodania: 2023-05-12
data dodania: 2023-05-09
data dodania: 2023-04-24
data dodania: 2023-04-24
data dodania: 2023-04-17
data dodania: 2023-04-17
Newsletter
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów , tel.
(17) 850 92 00
, e-mail: rzwu@praca.gov.pl
Wygenerowano: 06 czerwca 2023r. 10:27:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.