Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne


 

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Ustawa ta nakazuje organom władzy publicznej, a także wielu innym podmiotom wykonującym zadania publiczne, udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniom określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej, a także utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.  

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Nie wolno przy tym żądać uzasadnienia składanego wniosku w tej sprawie.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
   
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
   
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.


Udostępnianie informacji publicznych następuje:

 • poprzez ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
   
 • na wniosek zainteresowanego,
   
 • poprzez wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne.


Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Jeśli informacja ta może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji, do której stosują się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłJacek Ziemba - Kierownik wydziału2007-07-12
Publikujący -
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów , tel.
(17) 850 92 00
, e-mail: rzwu@praca.gov.pl
Wygenerowano: 03 sierpnia 2021r. 19:23:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.