Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt.„Ekonomia społeczna i solidarna w praktyce”.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d87fafd3-c35b-40ea-8aa3-06d2af2f197b

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-10-14
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-10-14 12:34

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Zasady weryfikacji obowiązku prowadzenia przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów unijnych realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020”.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4ec3855a-ea91-41e4-8351-e39481e5ff7c

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-10-01
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-10-01 13:43

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu edukacji w Polsce w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/60001374-6dfa-470d-8867-7d84c6ee0a81

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-09-30
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-09-30 14:37
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu edukacji w Polsce w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-09-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-09-17 08:46

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim – wpływ pandemii COVID-19 – edycja 2021”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89004940-4c34-4481-8e0d-91ce4aa2367c

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-09-07
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-09-07 13:44

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Branża chemiczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/363a94a0-80b1-4563-99e0-7e471c3eda7e

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-31
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-31 10:14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża drzewno - meblarska w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f92d5db2-a200-45d2-8f04-b801f4526aa9

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-31
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-31 10:06

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Branża budowlana w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f8233450-814e-4496-ab78-1e97757b9bef

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-31
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-31 10:16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Branża rolna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4d0783f-6dfe-4265-9ca3-90fe33203c26

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-31
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-31 09:56

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Branża spedycyjno-logistyczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/53432563-4518-4364-b8b3-fb9db48f70d5

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-31
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-31 10:10

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża metalurgiczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2f84cbdd-1fbb-4d3f-bdc5-855afb6b103e

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-31
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-31 10:09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża mechaniczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/555e68b3-4f30-4318-9fc7-13977296cc9b

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-30
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-30 13:56

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża informatyczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/567f1ad2-0418-43c9-b5ee-12b31110dd55

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-30
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-30 13:54

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża elektroniczno - mechatroniczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da9c31ad-7c2d-490e-a2ff-f4fd9304ce49

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-30
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-30 14:52

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. Kontrola projektu w ramach PO WER i RPO – nieprawidłowości i nadużycia

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0fcd9f63-9750-4205-8e1c-0ef498ee1adb

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-12
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-12 14:50

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych – analiza przepisów, orzecznictwa i problemów interpretacyjnych”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6cfa446b-e231-4412-befa-1847e8c6aa4f

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-07-08
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-07-08 13:52
Modyfikacja Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-07-08 13:54

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w realizacji projektów unijnych współfinansowanych z PO WER 2014-2020 i RPO 2014-2020”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e866ea9-df00-4b7d-b548-746ee01f4634

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-06-17
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-06-17 14:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Praktyczne aspekty stosowania zasady konkurencyjnego ponoszenia wydatków w projektach realizowanych w ramach PO WER i RPO”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ac925800-d466-4603-ac40-9eda140dec1f

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-05-27
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-05-27 14:07

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3198f33f-2f85-4abd-abfb-077488d3d9e6

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-05-27
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-05-27 14:09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Księgowość projektów unijnych oraz kwalifikowalność podatku VAT w projektach realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33243f2b-1ffe-4fcc-9397-fa5fdabf81e6

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-05-19
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-05-19 14:21

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Korekty finansowe i nieprawidłowości w ramach projektów PO WER i RPO z uwzględnieniem taryfikatora”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/724ada81-b531-4c0a-baa3-177985d7d6d1

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-05-12
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-05-12 15:07

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Aktywność zawodowa osób niepracujących z powodu opieki nad osobami niesamodzielnymi - chęć skorzystania z opieki zewnętrznej nad podopiecznymi"

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/faf18eb7-54af-4ef0-bf8c-f5f2b4ea047b

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-05-12
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-05-12 15:04

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Końcowe rozliczanie i zamykanie projektów realizowanych w ramach PO WER i RPO WP”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a7b81d0-c8d0-49c8-a559-9a9bc29cb419

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-05-05
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-05-05 12:13

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a2416fc8-de6c-4ad1-882d-f1deb715e46d

 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-04-14
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-04-15 07:47

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Księgowość projektów unijnych oraz kwalifikowalność podatku VAT w projektach realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4d90422d-b02c-4a95-b982-479791eec136

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-03-24
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-03-24 10:36
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów , tel.
(17) 850 92 00
, e-mail: rzwu@praca.gov.pl
Wygenerowano: 22 października 2021r. 06:05:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.