Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim – edycja 2022".

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b5a251ee-a5f5-4483-bfaf-07379207c677
 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2022-06-09
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-06-09 11:01
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-06-09 13:57
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzętu komputerowego i oprogramowania

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ba0accf4-7598-435b-8525-964831c74443

 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2022-06-03
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2022-06-03 13:49
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowej organizacji szkoleń.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23f5fd86-d1c1-4a8f-8cca-61a6afa769c7

 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2022-05-19
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2022-05-19 14:24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/189ef7ef-7c36-4feb-b675-70210fdca5e3

 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2022-05-10
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2022-05-10 13:01
Modyfikacja Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2022-05-10 15:12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Zarządzanie konfliktem interesów w projektach realizowanych w ramach PO WER i RPO”.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0443e430-4ff0-40a6-bcf1-ce5dbd02a7d8

 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2022-03-04
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2022-03-04 15:03
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/693240dc-5f36-418b-b117-b0456c7e1f9f
 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2022-02-24
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2022-02-24 12:31
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę rozwoju/modyfikacji, utrzymania oraz wsparcia technicznego Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP)

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f5f5572d-e16f-48d7-8845-e5d20bfb0d8d
 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2022-02-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2022-02-10 15:30
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2022-02-10 17:39
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wykonania aplikacji multimedialnych VR oraz filmów w technologii 360 stopni wraz z dostawą sprzętu do ich odtwarzania

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e790877a-2ba1-433d-b177-916e5371bdfa

 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2022-01-13
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2022-01-13 08:20
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zaprojektowania i wykonania systemu analizy i publikacji danych „Blender danych”.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d71deb06-5692-43bb-9c41-af651c9f9e8d

 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-12-31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-12-31 09:24
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2021-12-31 09:25

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt.„Przeciwdziałanie konfliktowi interesów w kontekście wdrażania funduszy UE oraz praktyczne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych”.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6d601394-9fcd-425b-a5dd-9dc6786e59eb

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-11-08
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-11-08 13:14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt.„Ekonomia społeczna i solidarna w praktyce”.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d87fafd3-c35b-40ea-8aa3-06d2af2f197b

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-10-14
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-10-14 12:34

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Zasady weryfikacji obowiązku prowadzenia przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów unijnych realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020”.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4ec3855a-ea91-41e4-8351-e39481e5ff7c

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-10-01
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-10-01 13:43

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu edukacji w Polsce w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/60001374-6dfa-470d-8867-7d84c6ee0a81

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-09-30
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-09-30 14:37
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Prawno-organizacyjne aspekty funkcjonowania systemu edukacji w Polsce w kontekście realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-09-17
Publikujący Admin Administrator - Admin 2021-09-17 08:46

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach pracy w województwie podkarpackim – wpływ pandemii COVID-19 – edycja 2021”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/89004940-4c34-4481-8e0d-91ce4aa2367c

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-09-07
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-09-07 13:44

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Branża budowlana w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f8233450-814e-4496-ab78-1e97757b9bef

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-31
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-31 10:16

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Branża chemiczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/363a94a0-80b1-4563-99e0-7e471c3eda7e

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-31
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-31 10:14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Branża spedycyjno-logistyczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/53432563-4518-4364-b8b3-fb9db48f70d5

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-31
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-31 10:10

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża metalurgiczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2f84cbdd-1fbb-4d3f-bdc5-855afb6b103e

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-31
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-31 10:09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania „Branża rolna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a4d0783f-6dfe-4265-9ca3-90fe33203c26

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-31
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-31 09:56

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża drzewno - meblarska w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f92d5db2-a200-45d2-8f04-b801f4526aa9

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-31
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-31 10:06

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża elektroniczno - mechatroniczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/da9c31ad-7c2d-490e-a2ff-f4fd9304ce49

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-30
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-30 14:52

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża informatyczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/567f1ad2-0418-43c9-b5ee-12b31110dd55

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-30
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-30 13:54

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia badania "Branża mechaniczna w województwie podkarpackim – trendy rozwojowe i potrzeby kadrowe".

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/555e68b3-4f30-4318-9fc7-13977296cc9b

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-30
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-30 13:56

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. Kontrola projektu w ramach PO WER i RPO – nieprawidłowości i nadużycia

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0fcd9f63-9750-4205-8e1c-0ef498ee1adb

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-08-12
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-08-12 14:50

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych – analiza przepisów, orzecznictwa i problemów interpretacyjnych”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6cfa446b-e231-4412-befa-1847e8c6aa4f

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-07-08
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-07-08 13:52
Modyfikacja Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-07-08 13:54

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w realizacji projektów unijnych współfinansowanych z PO WER 2014-2020 i RPO 2014-2020”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e866ea9-df00-4b7d-b548-746ee01f4634

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-06-17
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-06-17 14:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3198f33f-2f85-4abd-abfb-077488d3d9e6

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-05-27
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-05-27 14:09

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Praktyczne aspekty stosowania zasady konkurencyjnego ponoszenia wydatków w projektach realizowanych w ramach PO WER i RPO”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ac925800-d466-4603-ac40-9eda140dec1f

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-05-27
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-05-27 14:07

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową pt. „Księgowość projektów unijnych oraz kwalifikowalność podatku VAT w projektach realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020”

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/33243f2b-1ffe-4fcc-9397-fa5fdabf81e6

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2021-05-19
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2021-05-19 14:21
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów , tel.
(17) 850 92 00
, e-mail: rzwu@praca.gov.pl
Wygenerowano: 01 kwietnia 2023r. 16:35:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.