XML
OA 3331-70/07
Ogłoszenie o zawarciu Umowy 256551-2007

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Ilona Miksiewicz
e-mail: imiksiewicz@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa szkoleniowa pn."Szkolenie z zakresu wykorzystania informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie projektem".

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Umowa zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach z jednym Wykonawcą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
BMM Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 4a
35-105 Rzeszów

Jacek Posłuszny
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-12-24
Publikujący -