XML
OA 3331-55/07
Ogłoszenie o zawarciu Umowy 220641-2007
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Barbara Dobrzańska
e-mail: bdobrzanska@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 207 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa szkoleniowa pt. "Psychologia kierowania ludźmi".

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Umowa zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach z jednym Wykonawcą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Anvix Sp. z o.o.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

Jacek Posłuszny
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-11-14
Publikujący -