XML
OA 3331-43/07
Ogłoszenie o zawarciu Umowy 194499-2007

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Ryszard Lisowski
e-mail: rlisowski@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "BIT"
Plac Mickiewicza 10
37-500 Jarosław

Jacek Posłuszny
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-10-15
Publikujący -