XML
Zawarte umowy
Ogłoszenie o zawarciu Umowy 152364-2007
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Ryszard Lisowski
e-mail: rlisowski@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), ponieważ z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przdmiotowe zamówienie może świadczyć tylko jeden Wykonawca.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska, Centrum Usług Pocztowych Oddział Regionalny z siedzibą w Rzeszowie.
ul. Asnyka 9
35-949 Rzeszów

Jacek Posłuszny
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-09-04
Publikujący -