XML
OA 3331-19/07
Informacja o zawarciu Umowy OZU/2007/03/30-949429

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Barbara Dobrzańska
e-mail: bdobrzanska@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa restauracyjna (cateringowa) dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, wg potrzeb, sukcesywnie w całym 2007r.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Umowa zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach z jednym Wykonawcą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Firma Handlowo-Usługowa "ANIA" Anna Wandas-Kaszuba
ul. Nazimka 2/123
35-302 Rzeszów

Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-04-02
Publikujący -