XML
OA 3331-15/07
Informacja o zawarciu Umowy OZU/2007/03/28-1184222
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Ryszard Lisowski
e-mail: rlisowski@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa druku biuletynu, papieru firmowego i ulotek informacyjnych.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy:
wydawnictwo "Papirus" Marek Trójniak
ul. Spytka 11
37-500 Jarosław
Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-03-28
Publikujący -