Wojewódzki Urząd Pracy jako jednostka budżetowa wchodzi w skład struktury organizacyjnej Samorządu Województwa Podkarpackiego.
 
 1. Zestawienie środków trwałych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie wg stanu na dzień 31.12.2017 r.:
 1. Wartości niematerialne i prawne: 3 445 992,57 zł brutto
 2. Rzeczowe aktywa trwałe:

  - grunty: 1 469 886,31

  - budynki i budowle: 9 592 770,13

  - obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 104 439,99

  - urządzenia techniczne i maszyny: 1 434 626,41

  - środki transportu: 206 800,00

  - narzędzia, przyrządy, wyposażenie: 353 489,36

 3. pozostałe środki trwałe w używaniu: 2 669 694,00

 

Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłJacek Ziemba - Kierownik wydziału2013-01-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2013-01-10 15:00
Modyfikacja Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2018-04-20 13:56
rozwiń archiwum
zwiń archiwum