W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 19 poz.177 wraz z późniejszymi zmianami), od 25.05.2006r. Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej:

  • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

  • Odpowiedzi na pytania do SIWZ

  • Informacje o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego

  • Informacje o zawarciu umowy

  • Informacje o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2008-01-24
Publikujący -