Ogłoszenie o zawarciu Umowy 258672-2007
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Ilona Miksiewicz
e-mail: imiksiewicz@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa szkoleniowa "Pakiet biurowy MS Office".

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Nazwa i adres Wykonawcy:
QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara
ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów

Jacek Posłuszny
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-12-28
Publikujący -