Ogłoszenie o zawarciu Umowy 254446-2007
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Jacek Ziemba
e-mail: jziemba@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 208 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa szaf teleinformatycznych, serwerów, oprogramowania oraz licencji.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy:
SYSTEM DATA Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 42
00-300 Mielec

Jacek Posłuszny
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-12-19
Publikujący -