Ogłoszenie o zawarciu Umowy 250614-2007
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Rafał Młynarski
e-mail: rmlynarski@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 207 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Szkolenie z zakresu obsługi programów biurowych.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Umowa zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach z jednym Wykonawcą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
"Quatro Computers " Maciej Zachara
A. Zelwerowicza 42D
35-601 Rzeszów

Jacek Posłuszny
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-12-18
Publikujący -