Ogłoszenie o zawarciu Umowy 234289-2007
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Przemysław Tadla
e-mail: ptadla@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 207 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa hotelarska i restauracyjna dla 21 uczestników szkolenia dotyczącego projektów systemowych w ramach Priorytetu VI PO KL.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Umowa zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach z jednym Wykonawcą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Centrum Usług WSIiZ Sp. z o.o.
Kielnarowa 386D
36-020 Tyczyn

Jacek Posłuszny
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-11-28
Publikujący -