Informacja o zawarciu Umowy OZU/2007/06/05-1502627
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Barbara Dobrzańska
e-mail: bdobrzanska@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup materiałów promocyjnych i usługa wykonania na nich nadruków SPO RZL.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy:
GM-GADŻETY Grzegorz Majewski
ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn

Grażyna Dytko
Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-07-06
Publikujący -