Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
STATUT WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE
 

(tekst jednolity)

Załącznik do Uchwały Nr XXI/217/2000 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wydzielenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ze zmianami wynikającymi z Uchwał Nr XLIII/474/02 z dnia 25 marca 2002 roku, Nr VIII/76/03 z dnia 28 kwietnia 2003 roku, Nr XXV/260/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku, Nr XVI/269/11 z dnia 19 grudnia 2011 r., Nr XXVII/482/16 z dnia 26 września 2016 roku oraz Nr LIII/892/18 z dnia 28 maja 2018 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, zwany dalej "Urzędem" jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną województwa podkarpackiego.
 2. Urząd działa jako jednostka budżetowa finansowana z budżetu samorządu województwa podkarpackiego.
 3. Urząd ma siedzibę w Rzeszowie i obejmuje swoją działalnością teren województwa podkarpackiego.
 4. Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU

§ 2
Do zakresu działania Urzędu należy:
 1. wykonywanie zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy;
 2. wykonywanie zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych określonych w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz. 1256, z późn. zm.), a przypisanych do realizacji marszałkowi województwa;
 3. realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;
 4. wykonywanie innych zadań przypisanych ustawowo.

ORGANIZACJA URZĘDU

§ 3
 1. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie kieruje i ponosi odpowiedzialność za jego funkcjonowanie dyrektor Urzędu.
 2. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Marszałek Województwa Podkarpackiego w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 4
 1. Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy dwóch wicedyrektorów.
 2. Wicedyrektorów Urzędu powołuje i odwołuje dyrektor Urzędu.
§ 5
 1. W skład Urzędu wchodzą wydziały, centrum informacji i planowania kariery zawodowej, stanowiska pracy i oddziały zamiejscowe w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.
 2. Strukturę organizacyjną Urzędu określa regulamin organizacyjny ustalony przez jego dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
§ 6
Zmiany w statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2018-06-11
Publikujący Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2018-06-11 12:57
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów , tel.
(17) 850 92 00
, e-mail: rzwu@praca.gov.pl
Wygenerowano: 06 czerwca 2023r. 11:35:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.