Informacja o zawarciu Umowy OZU/2007/05/28-1129397
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Barbara Dobrzańska
e-mail: bdobrzanska@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa restauracyjna (cateringowa) wg potrzeb (na potrzeby konferencji i spotkań informacyjnych dot. PO KL) sukcesywnie w całym 2007r.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Umowa zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach z jednym Wykonawcą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Czarny Kot s.c. P. Leszczyński, M. Przepióra
ul. Mickiewicza 4
35-064 Rzeszów

Jacek Posłuszny
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-05-28
Publikujący -