Informacja o zawarciu Umowy OZU/2007/05/16-1699725

Nazwa i adres Zamawiającego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Barbara Dobrzańska
e-mail: bdobrzanska@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa szkoleniowa nt. "Projektowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa zgodnej z normą PN-ISO/IEC" oraz "Check Point Security Administration NGX I".

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Umowa zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach z jednym Wykonawcą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Compendium - Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
ul. Tatarska 5
30-103 Kraków

Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-05-21
Publikujący -