Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Mateusz Kutrzeba

Wicedyrektor ds. Rynku Pracy

tel. sekretariat: (17) 74 32 848
                       (17) 85 09 230
                  fax: (17) 852 44 57

 

Do kompetencji Wicedyrektora ds. Rynku Pracy należą zadania z zakresu:

 

 1. planowania i wytyczania kierunków działania podległych Komórek organizacyjnych;

 2. sprawowania nadzoru nad realizacją przez podległe Komórki organizacyjne określonych zagadnień merytorycznych oraz koordynowanie ich działań;

 3. określania zakresów czynności dla Kierowników nadzorowanych Komórek organizacyjnych;

 4. reprezentowania Urzędu na zewnątrz w zakresie powierzonych niniejszym Regulaminem kompetencji oraz udzielonych przez Dyrektora upoważnień;

 5. nadzoru nad przygotowaniem i realizacją regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia;

 6. nadzoru nad opracowywaniem badań i analiz rynku pracy;

 7. programowania i wykonywania zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego przez wykonywanie zadań wynikających z programów, o których mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju albo o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także Strategii Rozwoju Kraju 2020 i ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

 8. koordynowanie na terenie Województwa realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy;

 9. inicjowania i realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

 10. inicjowania i nadzoru nad realizacją projektów pilotażowych;

 11. inicjowania programów regionalnych i ich realizacji, w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy;

 12. nadzoru nad zlecaniem działań aktywizacyjnych;

 13. realizacji zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

 14. realizacji zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników w szczególności przez koordynowanie realizacji działań sieci EURES przez urzędy pracy na terenie Województwa;

 15. nadzoru nad wydawaniem zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP przez obywateli państwa członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamierzającego podjąć lub wykonywać działalność na terenie w/w państw;

 16. nadzoru nad świadczeniem poradnictwa zawodowego oraz jego koordynowania w publicznych służbach zatrudnienia na terenie Województwa;

 17. współpracy na terenie Województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży;

 18. współdziałania z właściwymi organami oświatowymi, szkołami i szkołami wyższymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy;

 19. nadzoru nad współpracą ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorantów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy, w obszarze poradnictwa zawodowego i usług sieci EURES;

 20. nadzoru w zakresie prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia;

 21. nadzoru nad realizacją zadań związanych ze służbą zastępczą poborowych, w zakresie nakazanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej;

 22. nadzoru w zakresie swoich kompetencji nad opracowywaniem, a następnie przedkładanie do zaaprobowania Dyrektorowi, materiałów i informacji rozpatrywanych przez Sejmik i Zarząd oraz WRRP;

 23. realizacji zadań wynikających z zakresu obsługi FGŚP;

 24. koordynowania spraw z zakresu podległych Komórek organizacyjnych, przedkładanych do decyzji Dyrektora Urzędu;

 25. nadzoru nad projektami własnymi.


 26.  
Zastępowanie Dyrektora na podstawie udzielonych przez Dyrektora upoważnień.

Zakres zastępstwa obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora, określone w pisemnym upoważnieniu Dyrektora wskazującym zakres podmiotowy i przedmiotowy.
Podmiot publikującyWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
WytworzyłDorota Osowska-Wikiera - Kierownik Wydziału2012-10-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2012-10-23 11:06
Modyfikacja Mariusz Konieczny - Pomoc administracyjna 2018-06-11 13:06
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów , tel.
(17) 850 92 00
, e-mail: rzwu@praca.gov.pl
Wygenerowano: 07 lipca 2020r. 19:55:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.