Informacja o zawarciu Umowy OZU/2007/05/10-2378027

Nazwa i adres Zamawiającego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Barbara Dobrzańska
e-mail: bdobrzanska@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Usługa szkoleniowa pt. "Kapitał Ludzki w okresie programowania 2007-2013 - komunikacja i asertywność".

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Umowa zawarta w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach z jednym Wykonawcą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
EUROEKSPERT - Przemysław Dubel
ul. Doliny Miętusiej 18/3
43-316 Bielsko-Biała

Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-05-11
Publikujący -