Informacja o zawarciu Umowy OZU/2007/03/15-816197

Nazwa i adres Zamawiającego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Ryszard Lisowski
e-mail: rlisowski@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu "Rozwiązania o charakterze systemowym zapewniające sprawne funkcjonowanie struktury instytucjonalnej rynku pracy na przykładzie Portugalii".

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki po przeprowadzonych negocjacjach z jednym Wykonawcą.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Akademia Szkoleń i Kompetencji
ul. Szwedzka 12/3
30-324 Kraków

Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-03-19
Publikujący -