Informacja o zawarciu Umowy OZU/2007/02/27-1128224
Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Barbara Dobrzańska
e-mail: bdobrzanska@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy:
InFast Sp. z o.o.
ul. Szopena 51
35-055 Rzeszów
Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-02-28
Publikujący -