Informacja o zawarciu Umowy OZU/2007/02/05-205657

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Wojewódzki Urząd Pracy
35-025 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 20

Osoba upoważniona do kontaktów:
Ryszard Lisowski
e-mail: rlisowski@wup-rzeszow.pl
tel. (017) 85 09 206 fax (017) 852 44 57

Określenie przedmiotu zamówienia:
Świadczenie usług przesyłania i sprzedaży ciepła dla potrzeb obiektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Uzasadnienie wyboru Wykonawcy:
Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie art.67 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), ponieważ z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przedmiotowe zamówienie może świadczyć tylko jeden Wykonawca.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Staszica 24
35-051 Rzeszów

Podmiot publikującyWUP Rzeszów
WytworzyłKatarzyna Tworzydło - Kierownik zespołu2007-02-05
Publikujący -